MIESZKANIE 54,40 M2 – IŁAWA, UL. KOPERNIKA

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO UPADŁEGO

 

Syndyk masy upadłości Kazimierza Miłkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Obróbka Drewna” Kazimierz Miłkowski w upadłości z siedzibą w Nejdykach, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z 04 lipca 2019 r. (sygn. akt V GUp 21/18) zawiadamia o sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego upadłego, położonego w Iławie ul. Kopernika 6B/7,woj. warmińsko-mazurskie,

 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
o numerze księgi wieczystej EL1I/00024239/5- lokal nr 7 o powierzchni użytkowej 54,40m2, położony w budynku wielorodzinnym nr 6B, zlokalizowanym przy ul. Kopernika w Iławie, województwo warmińsko-mazurskie, szczegółowo opisane operacie wyceny z dnia 27.07.2018r. nr 193-03-F/2018 sporządzonym przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych FAKTOR Sp. z o.o. w Olsztynie.

Sprzedawany lokal jest zamieszkany.

 

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

 

Oferty nabycia sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – MIESZKANIE Kazimierz Miłkowski w upadłości
w Nejdykach, sygn. akt V GUp 21/18”, do dnia 19 sierpnia 2019 roku na adres: Kancelaria Notarialna – Barbara Malitka, Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1a, 82-300 Elbląg.
O terminie złożenia decyduje data wpływu do kancelarii.

 

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 15 000,00 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 57 9484 1206 2850 0121 7962 0002 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2019 roku o godzinie 1030
w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Królewieckiej 89/1a.

 

Ze stanem lokalu mieszkalnego można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej:

Regulamin sprzedaży mieszkania