SPRZEDAŻ SKLEPU INTERNETOWEGO

Syndyk masy upadłości Grażyny Filipczak – przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jeans – online z siedzibą w Pasłęku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 52C, 14-400 Pasłęk, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia
24 lipca 2019 r., (sygn. akt V GUp 17/15) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – sklepu internetowego (w rozumieniu art. 326 Prawa Upadłościowego
i Naprawczego), położonego w Pasłęku, woj. warmińsko-mazurskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 52C.

 

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe:

  1. sklep internetowy składający się z:

– serwera HP ProLiant DL380 G5,

– serwera HP ProLiant DL360p Gen8,

– serwera HP ProLiant DL360 G6,

– serwera HP ProLiant DL360 G6 – FSI serwer zdjęć,

– serwera HP ProLiant DL360 G5 – serwer pocztowy,

– serwera PowerEdge R410 – serwer backupowy,

– serwera IBM xSeries 346 – serwer narzędziowy,

– serwera Switch 3Com 48 portów,

– serwera Juniper SSG 350M

  1. b) bazy danych klientów, zawierającej:

– bazę klientów, w tym dane klientów zapisanych do newsletteru i bazę newsletteru bez rejestracji (rejestracja ze stopki sklepu) – zawierająca:

  • 518.000 wpisów w bazie klientów: – w tym 98.632 klientów bez konta – dane na potrzeby zamówień – w tym 253.964 klientów wpisanych do newsletteru
  • 12.232 wpisów w bazie newsletteru

– bazę zamówień – zawierająca 546.702 wpisów.

wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu części zorganizowanego przedsiębiorstwa upadłej Grażyny Filipczak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jeans – Online Grażyna Filipczak
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pasłęku w postaci sklepu internetowego wraz z bazą danych klientów z dnia 31 lipca 2018 r. oraz opinii prawnej Grażyny Filipczak w ramach działalności gospodarczej pod firmą „JEANS ONLINE Grażyna Filipczak sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowe HOLOX Spółkę Cywilną przy ulicy Wilsona 9/1, 43-300 Bielsko – Biała, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych
w kasie i na rachunkach bankowych.

 

Sprzedaż części zorganizowanego przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

 

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – SKLEP INTERNETOWY, Jeans – Online, Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej w Pasłęku, sygn. akt V GUp 17/15, do dnia 12 września 2019 r. na adres: Kancelaria Notarialna Barbara Malitka, Paweł Zbucki przy ulicy Królewieckiej 89/1A, 82-300 Elbląg

 

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 5 000,00 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 98 8309 0000 0064 4985 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sztumie Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka, Paweł Zbucki dnia
17 września 2019 roku o godzinie 10.30.

 

Ze stanem technicznym i prawnym przedsiębiorstwa (sklepu internetowego) można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się poniżej:

Jeans Online Warunki przetargu ZCP – sklep internetowy