SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI ZAKŁADU PIROLIZY OPON W PASŁĘKU

Syndyk masy upadłości „ECO-CAPITAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, na mocy uchwały nr 1 Trzeciego Posiedzenia Rady Wierzycieli z dnia 06 marca 2019 roku. (sygn. akt V GUp 4/15) sprzeda ruchomości i prawa upadłego znajdujące się w Pasłęku, woj. warmińsko- mazurskie, przy ul. Dworcowej (zakład pirolizy zużytych opon samochodowych).

Przedmiotem jest sprzedaż ruchomości i praw należących do upadłej „ECO-CAPITAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, położonej w Pasłęku, woj. warmińsko-mazurskie, przy ul. Dworcowej w postaci ruchomości i praw wskazanych w części I.7 oraz kolumnie 11 tabeli nr 3 opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego nr 064-F/OS/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. oraz operatu szacunkowego nr 064-F/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r., sporządzonego przez rzeczoznawców majątkowych Łukasza Żuka oraz Romana Borkowskiego z wyłączeniem ładowarki Manitou, wagi samochodowej elektronicznej RHEWA 82 oraz ruchomości wskazanych załączniku nr 2 do warunków sprzedaży.

Minimalne ceny sprzedaży ruchomości zostały wskazane w załączniku nr 3 – tabela cen ruchomości, która to tabela stanowi nieodłączną całość. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – ruchomości Eco Capital Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Pasłęku”, sygn. akt V GUp 4/15, do kancelarii syndyka przy ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny minimalnej danej ruchomości na rachunek syndyka masy upadłości nr 49 9484 1206 2850 0852 6885 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu.

Ze stanem technicznym i rzeczowym ruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

V Gup 4-15 (Eco Capital) Załacznik nr 1 – warunki sprzedaży ruchomości wg uchwały z dn. 06.03.2019

Załącznik nr 2 do warunków sprzedaży

V Gup 4-15 (Eco Capital)- Załącznik nr 3 – Tabela cen ruchomości