SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM USŁUGOWO-GOSPODARCZYM W MSC. RUCIANKA, GM. MŁYNARY

Opublikowano 17 października 2019

Syndyk masy upadłości Janusza Rapczon – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 11 września 2019 r. (sygn. akt V GUp 16/18 „of”) zawiadamia o konkursie ofert na sprzedaż następujących składników masy upadłości: – nieruchomość gruntowa położona w msc. Rucianka (obręb Kurowo Braniewski), gm. Młynary pow. Elbląski […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA MASZYNY I URZĄDZANIA ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OKIEN

Opublikowano 16 października 2019

Syndyk masy upadłości Fabryka Okien KONAL  Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Wielki Łęck , tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, sprzeda ruchomości znajdujące się w Wielkim Łęcku 81A , woj. warmińsko- mazurskie (zakład produkcji stolarki okiennej). Przedmiotem sprzedaży są ruchomości należące do upadłej Fabryki Okien KONAL” Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Wielkim Łęcku woj. […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI METALOWYCH

Opublikowano

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 29 lipca 2019 r., (sygn. akt V GUp 12/17) zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości Wimet Sp. z o.o. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wskazane pod pozycjami 89, 91,94-98, 106,111, 115,125, 130, […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Opublikowano

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 29 lipca 2019 r., (sygn. akt V GUp 12/17) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Zawrotach, woj. warmińsko-mazurskie. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe: Nieruchomości: KW EL2O/00028972/6 o […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA PRZEDSIĘBIORSTWO

Opublikowano

Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego działając jako syndyk masy upadłości MAZEL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy z dnia 30 lipca 2019 r. (sygn. akt V GUp 14/17), zawiadamia o sprzedaży przedsiębiorstwa należącego do „MAZEL TRADE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, położonego w miejscowości Surowe 12 […]

Czytaj więcej