SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ WIMET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Opublikowano 1 kwietnia 2022

Syndyk masy upadłości masy upadłości „WIMET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości. Wierzytelność wynika z umów dotyczących wykonania robót zawartych pomiędzy „WIMET” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawrotach a Zobowiązanym, stanowiących kaucje gwarancyjne. Wysokości sprzedawanych wierzytelności wynosi 69 247,95 zł. Szczegółowe informacje dotyczące […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ WIMET Sp. z o.o.

Opublikowano 7 października 2021

Syndyk masy upadłości masy upadłości „WIMET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości. Wierzytelność wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 06 marca 2019 roku sygn. akt V GC 1737/17 oraz z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 grudnia […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI WIMET SP. Z O.O.

Opublikowano 26 lipca 2021

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości Wimet Sp. z o.o.   Przedmiotem sprzedaży są ruchomości w postaci:   Lp. Nr spisu inw Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto 1. 68 Spawarka ESAB z […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA ZORGANIZOWANE PRZEDSIĘBIORSTWO

Opublikowano 16 października 2020

Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego działając jako syndyk masy upadłości MAZEL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy z dnia 30 lipca 2019 r. (sygn. akt V GUp 14/17), zawiadamia o sprzedaży przedsiębiorstwa należącego do „MAZEL TRADE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, położonego w miejscowości Surowe 12 […]

Czytaj więcej