SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ

Opublikowano 29 września 2020

Syndyk masy upadłości masy upadłości Rafała Pakosz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Elblągu, sygn. akt V GUp 43/20 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości. Wierzytelność wynika z ugody sądowej zawartej przed Sądem Rejonowym w Bartoszycach  Bartoszycach  I Wydział Cywilny z dnia 15 grudnia 2017r, sygn. akt I Ns […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

Opublikowano 26 sierpnia 2020

Syndyk masy upadłości „ECO-CAPITAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, na mocy uchwały nr 2 Piątego zgromadzenia Rady Wierzycieli z dnia 08 listopada 2019 roku. (sygn. akt V GUp 4/15) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa upadłego położonego w Pasłęku, woj. warmińsko- mazurskie, przy ul. Dworcowej (zakład pirolizy zużytych opon samochodowych). […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI (ZAKŁAD PRODUKCJI STOLARKI OKIENNEJ)

Opublikowano 21 sierpnia 2020

Syndyk masy upadłości Fabryka Okien KONAL Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Wielki Łęck, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, sprzeda ruchomości znajdujące się w Wielkim Łęcku 81A, woj. warmińsko- mazurskie (zakład produkcji stolarki okiennej). Przedmiotem sprzedaży są ruchomości należące do upadłej Fabryki Okien KONAL” Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Wielkim Łęcku woj. warmińsko-mazurskie, wskazane […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ

Opublikowano 23 lipca 2020

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 31 grudnia 2019 r., (sygn. akt V GUp 12/17) z późniejszymi zmianami zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Zawrotach, woj. warmińsko-mazurskie. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe: Nieruchomości: KW EL2O/00028972/6 o […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI (SAMOCHODY CIĘŻAROWE, MASZYNY, SAMOCHODY OSOBOWE)

Opublikowano 3 marca 2020

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Usługowego „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg, (sygn. akt V GUp 66/18) zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości, których sprzedaż na rzecz oferenta nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sędziego – Komisarza w trybie art. 308 ust. […]

Czytaj więcej


TARTAK W NEJDYKACH, GM. IŁAWA

Opublikowano 7 stycznia 2020

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO   Syndyk masy upadłości Kazimierza Miłkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Obróbka Drewna” Kazimierz Miłkowski w upadłości z siedzibą w Nejdykach na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt V GUp 21/18) zawiadamia o sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego), położonego w Nejdykach ,14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, W […]

Czytaj więcej