SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI – KONAL

Opublikowano 23 lipca 2020

Syndyk masy upadłości Fabryka Okien KONAL Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Wielki Łęck, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, sprzeda ruchomości znajdujące się w Wielkim Łęcku 81A, woj. warmińsko- mazurskie (zakład produkcji stolarki okiennej). Przedmiotem sprzedaży są ruchomości należące do upadłej Fabryki Okien KONAL” Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Wielkim Łęcku woj. warmińsko-mazurskie, wskazane […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ

Opublikowano

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 31 grudnia 2019 r., (sygn. akt V GUp 12/17) z późniejszymi zmianami zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Zawrotach, woj. warmińsko-mazurskie. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe: Nieruchomości: KW EL2O/00028972/6 o […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI – WIMET

Opublikowano

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 28 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami, (sygn. akt V GUp 12/17) zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości Wimet Sp. z o.o. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wskazane […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

Opublikowano 14 lipca 2020

Syndyk masy upadłości masy upadłości Zakładu Przerobu Biomasy Roślinnej S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 424/19 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości. Roszczenie upadłej spółki stanowi dotychczas niewyegzekwowaną kwotę należności głównej w wysokości 46.990,14 zł wraz z odsetkami od dnia 12.10.2019 roku  wynikające z art. 23 ust.3 […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA LOKAL MIESZKALNY W ELBLĄGU PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW

Opublikowano 16 czerwca 2020

SYNDYK SPRZEDA LOKAL MIESZKALNY W ELBLĄGU PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW  Syndyk masy upadłości Grażyny Deruś – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o II konkursie ofert na sprzedaż na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003r. (tekst jednolity z dnia 22.02.2019r. Dz.U. 2019, poz. 498) następujących składników masy upadłości: – Prawo własności lokalu […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM USŁUGOWO-GOSPODARCZYM W MSC. RUCIANKA, GM. MŁYNARY

Opublikowano

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ zabudowaną budynkiem usługowo-gospodarczym położoną w msc. Rucianka (obręb Kurowo Braniewskie), gm. Młynary pow. Elbląski woj. Warmińsko-Mazurskie   Syndyk masy upadłości Janusza Rapczon – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 11 września 2019 r. (sygn. akt V GUp 16/18 „of”) zawiadamia o konkursie […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

Opublikowano 12 kwietnia 2020

SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI Syndyk masy upadłości masy upadłości Doroty Deniziak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Elblągu, sygn. akt V GUp 93/19 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości.   Wierzytelność wynika z prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 08 kwietnia 2008 r. sygn. akt […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI (SAMOCHODY CIĘŻAROWE, MASZYNY, SAMOCHODY OSOBOWE)

Opublikowano 3 marca 2020

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Usługowego „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg, (sygn. akt V GUp 66/18) zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości, których sprzedaż na rzecz oferenta nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sędziego – Komisarza w trybie art. 308 ust. […]

Czytaj więcej


TARTAK W NEJDYKACH, GM. IŁAWA

Opublikowano 7 stycznia 2020

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO   Syndyk masy upadłości Kazimierza Miłkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Obróbka Drewna” Kazimierz Miłkowski w upadłości z siedzibą w Nejdykach na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt V GUp 21/18) zawiadamia o sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego), położonego w Nejdykach ,14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, W […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI ZAKŁADU PIROLIZY OPON W PASŁĘKU

Opublikowano 29 października 2019

Syndyk masy upadłości „ECO-CAPITAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, na mocy uchwały nr 1 Trzeciego Posiedzenia Rady Wierzycieli z dnia 06 marca 2019 roku. (sygn. akt V GUp 4/15) sprzeda ruchomości i prawa upadłego znajdujące się w Pasłęku, woj. warmińsko- mazurskie, przy ul. Dworcowej (zakład pirolizy zużytych opon samochodowych). […]

Czytaj więcej