SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM MIESZKALNO-USŁUGOWYM W MORĄGU PRZY UL. MICKIEWICZA

Opublikowano 10 grudnia 2019

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ położoną w Morągu przy ul. Mickiewicza 11 pow. Ostródzki woj. Warmińsko-Mazurskie zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem garażowym   Syndyk masy upadłości Daniela Kalaty – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt V GUp 49/17 „of”) zawiadamia o […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA ROSZCZENIE „Levi Strauss & Co. Europe”

Opublikowano 20 listopada 2019

Syndyk masy upadłości Grażyny Filipczak przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jeans – Online z siedzibą w Pasłęku w upadłości zaprasza do składania ofert cenowych na roszczenie przysługujące masie upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest roszczenie syndyka masy upadłości Grażyny Filipczak względem Levi Strauss & Co. Europe SCA/Comm w Belgii tytułem zapłaty odszkodowania w kwocie 1.832.988,10 zł. Na […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA ROSZCZENIE „GUESS EUROPE SAGL”

Opublikowano

Syndyk masy upadłości Grażyny Filipczak przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jeans – Online z siedzibą w Pasłęku w upadłości zaprasza do składania ofert cenowych na roszczenie przysługujące masie upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest roszczenie syndyka masy upadłości Grażyny Filipczak względem Guess Europe Sagl w Szwajcarii o zapłatę łącznej kwoty 872.407,25 zł wywodzącej się z deliktu, który […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA ROSZCZENIE

Opublikowano 15 listopada 2019

Syndyk masy upadłości Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Elblągu w upadłości zaprasza do składania ofert cenowych na roszczenie dotyczące wykonania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Połczynie Brudzewie i Sławutowie wraz z pozwoleniem na budowę na zakres wymagany przepisami Prawa budowlanego oraz sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA WYPOSAŻENIA MIESZKANIA

Opublikowano 7 listopada 2019

SYNDYK SPRZEDA WYPOSAŻENIA MIESZKANIA Syndyk masy upadłości Grażyny Filipczak – przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jeans – online z siedzibą w Pasłęku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 52C, 14-400 Pasłęk, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 09 października 2018 r., (sygn. akt V GUp 17/15) zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI ZAKŁADU PIROLIZY OPON W PASŁĘKU

Opublikowano 29 października 2019

Syndyk masy upadłości „ECO-CAPITAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, na mocy uchwały nr 1 Trzeciego Posiedzenia Rady Wierzycieli z dnia 06 marca 2019 roku. (sygn. akt V GUp 4/15) sprzeda ruchomości i prawa upadłego znajdujące się w Pasłęku, woj. warmińsko- mazurskie, przy ul. Dworcowej (zakład pirolizy zużytych opon samochodowych). […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM USŁUGOWO-GOSPODARCZYM W MSC. RUCIANKA, GM. MŁYNARY

Opublikowano 17 października 2019

Syndyk masy upadłości Janusza Rapczon – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 11 września 2019 r. (sygn. akt V GUp 16/18 „of”) zawiadamia o konkursie ofert na sprzedaż następujących składników masy upadłości: – nieruchomość gruntowa położona w msc. Rucianka (obręb Kurowo Braniewski), gm. Młynary pow. Elbląski […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA MASZYNY I URZĄDZANIA ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OKIEN

Opublikowano 16 października 2019

Syndyk masy upadłości Fabryka Okien KONAL  Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Wielki Łęck , tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, sprzeda ruchomości znajdujące się w Wielkim Łęcku 81A , woj. warmińsko- mazurskie (zakład produkcji stolarki okiennej). Przedmiotem sprzedaży są ruchomości należące do upadłej Fabryki Okien KONAL” Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Wielkim Łęcku woj. […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI METALOWYCH

Opublikowano

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 29 lipca 2019 r., (sygn. akt V GUp 12/17) zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości Wimet Sp. z o.o. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wskazane pod pozycjami 89, 91,94-98, 106,111, 115,125, 130, […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Opublikowano

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 29 lipca 2019 r., (sygn. akt V GUp 12/17) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Zawrotach, woj. warmińsko-mazurskie. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe: Nieruchomości: KW EL2O/00028972/6 o […]

Czytaj więcej