SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w JEGŁOWNIKU

Opublikowano 2 sierpnia 2022

Syndyk masy upadłości Szymona Deniziaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Elblągu, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 25 maja 2022 r. (sygn. akt V GUp 166/21 „of”) zawiadamia o sprzedaży nieruchomości położonej w Jegłowniku, gm. Gronowo Elbląskie. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w postaci działki gruntu nr 711, przy ulicy Młyńskiej 5b, gm. Gronowo Elbląskie o […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ ZORGANOZWOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA „EKOMEL”

Opublikowano 23 marca 2022

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Usługowego „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy z dnia 07.03.2022 r. (sygn. akt V GUp 66/18) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa należąca do PPU „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, […]

Czytaj więcej