SPRZEDAŻ ZORGANOZWOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA „EKOMEL”

Opublikowano 23 marca 2022

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Usługowego „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy z dnia 07.03.2022 r. (sygn. akt V GUp 66/18) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa należąca do PPU „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU KAUCJI GWARANCYJNEJ

Opublikowano 24 listopada 2021

Syndyk masy upadłości masy upadłości Fabryki Okien KONAL Spółki Akcyjnej w Wielkim Łęcku, sygn. akt V GUp 47/18 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługujących masie upadłości, wynikających z umów dotyczących dostawy i montażu stolarki okiennej zawartych pomiędzy Fabryką Okien KONAL Spółką Akcyjną w Wielkim Łęcku a Zobowiązanym, stanowiących kaucje gwarancyjne. Wysokości sprzedawanych […]

Czytaj więcej