SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ WIMET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Opublikowano 1 kwietnia 2022

Syndyk masy upadłości masy upadłości „WIMET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości. Wierzytelność wynika z umów dotyczących wykonania robót zawartych pomiędzy „WIMET” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawrotach a Zobowiązanym, stanowiących kaucje gwarancyjne. Wysokości sprzedawanych wierzytelności wynosi 69 247,95 zł. Szczegółowe informacje dotyczące […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ ZORGANOZWOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA „EKOMEL”

Opublikowano 23 marca 2022

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Usługowego „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy z dnia 07.03.2022 r. (sygn. akt V GUp 66/18) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa należąca do PPU „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA – MAZEL TRADE Sp. z o.o. w upadłości

Opublikowano 21 stycznia 2022

Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego działając jako syndyk masy upadłości MAZEL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy z dnia 30 grudnia 2021 r. (sygn. akt V GUp 14/17), zawiadamia o sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa należącego do „MAZEL TRADE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, położonego w miejscowości Surowe […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU KAUCJI GWARANCYJNEJ

Opublikowano 24 listopada 2021

Syndyk masy upadłości masy upadłości Fabryki Okien KONAL Spółki Akcyjnej w Wielkim Łęcku, sygn. akt V GUp 47/18 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługujących masie upadłości, wynikających z umów dotyczących dostawy i montażu stolarki okiennej zawartych pomiędzy Fabryką Okien KONAL Spółką Akcyjną w Wielkim Łęcku a Zobowiązanym, stanowiących kaucje gwarancyjne. Wysokości sprzedawanych […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ WIMET Sp. z o.o.

Opublikowano 7 października 2021

Syndyk masy upadłości masy upadłości „WIMET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości. Wierzytelność wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 06 marca 2019 roku sygn. akt V GC 1737/17 oraz z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 grudnia […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI ECO – CAPITAL

Opublikowano

Syndyk masy upadłości ECO – CAPITAL Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, sygn. akt V GUp 4/15 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości. Wierzytelność wynika z wyroku zaocznego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy z dnia 21 czerwca 2021 roku, […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (zakład obróbki drewna)

Opublikowano 22 września 2021

Syndyk masy upadłości Kazimierza Miłkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Obróbka Drewna” Kazimierz Miłkowski w upadłości z siedzibą w Nejdykach na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt V GUp 21/18) zawiadamiao sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego), położonego w Nejdykach ,14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie,   W skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem […]

Czytaj więcej


SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI WIMET SP. Z O.O.

Opublikowano 26 lipca 2021

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości Wimet Sp. z o.o.   Przedmiotem sprzedaży są ruchomości w postaci:   Lp. Nr spisu inw Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto 1. 68 Spawarka ESAB z […]

Czytaj więcej


SYNDYK SPRZEDA ZORGANIZOWANE PRZEDSIĘBIORSTWO

Opublikowano 16 października 2020

Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego działając jako syndyk masy upadłości MAZEL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy z dnia 30 lipca 2019 r. (sygn. akt V GUp 14/17), zawiadamia o sprzedaży przedsiębiorstwa należącego do „MAZEL TRADE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, położonego w miejscowości Surowe 12 […]

Czytaj więcej